Trân trọng nhân viên môi giới bất động sản?

Tâm sự nghề môi giới bất động sản Một vài tâm sự về nghề môi giới bất động sản. Của một bạn làm môi giới hơn 5 năm chia sẽ. 29/09/2017. Trời nắng đẹp, mây … Read more →

Nghề môi giới bất động sản năm 2017-2018

Nghề môi giới bất động sản Nghề bất động sản đang phát triển mạnh mẻ trong những năm 2017-2018. Do sự phát triển  của bất động sản sau thời kỳ ngủ đông năm 2008. Với … Read more →